Jump to content

Recommended Posts

 

 

 

 

 

 

На рисунке изображены не каракалпаки,а монголы  что ли?

 

 

 

Если даже и каракалпаки, какое это имеет отношение к теме о юртах? Вы лучше поведайте нам историю с монгольским шаныраком, претерпел ли изменение со временем, или всегда имел такую форму? Шанырак у вас на вид очень тяжеленный. Применяется ли нынче гнутие, что придает деталям юрты достаточную прочность? и т.д. и т.п. 

 

Это конечно поздний новодел.Ваш шанырак это монгольский "тооно".Каракалпаки не жили в юрте до нашествия монголов.Может быть,не сушествовала такая нация "каракалпак".

 

Название "тооно" происходит от монгольского слова тоонолж(крестовина).Что значит шанырак? Может тоже на вашем языке означает крестовину?

 

2d10800db075486b5b24aa14a3f0cb40.jpg

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке изображены не каракалпаки,а монголы  что ли?

 

 

 

Если даже и каракалпаки, какое это имеет отношение к теме о юртах? Вы лучше поведайте нам историю с монгольским шаныраком, претерпел ли изменение со временем, или всегда имел такую форму? Шанырак у вас на вид очень тяжеленный. Применяется ли нынче гнутие, что придает деталям юрты достаточную прочность? и т.д. и т.п. 

 

Это конечно поздний новодел.Ваш шанырак это монгольский "тооно".Каракалпаки не жили в юрте до нашествия монголов.Может быть,не сушествовала такая нация "каракалпак".

 

Название "тооно" происходит от монгольского слова тоонолж(крестовина).Что значит шанырак? Может тоже на вашем языке означает крестовину?

 

2d10800db075486b5b24aa14a3f0cb40.jpg

 

 

Никакой схожести не вижу, двери у нас двухстворчатые и уыки (купольные жерди) согнутые, поэтому купол более высокий, не требует дополнительных подпорок, в убранстве тоже много отличий.

 

Совершенно справедливо, у древних предков каракалпаков юрт не было, юрту принесли пришлые кочевые племена где-то на рубеже начала нашей эры, вносившие большую лепту в дальнейшем формировании каракалпакского этногенеза.

 

Шанырак (купол) нынче отождествляется домом "шанырагын толы болсын" (пожелание - пусть ваш дом будет в достатке), то есть, нет никакого намека на просто крестовину. В любом случае мы не говорим слово похожее на "тооно". Само слово "крест" на каракалпакском звучит - "Атанак". Кстати, каракалпакское племя Кенегесы имеют тамгу "Атанак" (крест). К слову скажу, на территории Каракалпакстана в разное время существовало четыре религии - будда, зороастризм, христианство несторианского толка (считается Родиной), ислам.

Link to comment
Share on other sites

Монгольский профессор пишет,что каракалпаки это смесь каракытай,кипчак и кунгиратов .И ещё он пишет,что кунгираты жили  на территории Узбекистана  до прихода Чингисхана.

 

Харьшсан гэмээргүй Хар халбаагууд минь

<<Кара Калпаки>>, <<Кара-калпаксия>> гэж Оросын холбооны улсын дунд ази, арал тэнгисийн урд эргээр орших үндэстэн, тэдний өөртө өзасах эрхтэй улсыг нэрлэдэг. Нэг сонсоход харь юм шиг. Нэг сонсоход монгол нэртэй юм шиг санагддаг билээ. <<Кара>> гэдэг нь <<хар>>, <<калпак>> гэдэг нь <<халбага>> гэсэн үг шиг дуулддаг тул толь бичиг нээгээд шалгаад үзсэн чинь үнэхээр тийм ажээ. Хар өнгөтэй халбагар хурган малгай өмсч явдаг үедээ тиймхүү нэршээд олон зууныг үджээ. Монголоос маань хэдэн мянганы алс хол газар оршин суудаг тэр хүмүүс, тэр улс яагаад монгол нэр тэй байдаг билээ гэж бодохоос аргагүй болно.  <<Яах юу байх вэ, эзэн Чингис хааны цэргүүд л тэнд үлдчихээ биз!>> гэж хэлэх хүн захаас аван байх юм. Гэтэл Чингисийн цэргүүдийг хүрэлцэн очиход тэнд хар халбагар хурган малгайтай хавчиг , хидаан, хонихораадууд угтан золгож найрсгаар хүлээн авсан байх юм. Тэгэнхнээ нь 940өөд оноос хойш хоёр зуу шахам жил монголчуудын нэгдсэн хаанчлалыг барьж байсан Хидаанууд бутран саринахдаа баруун зүгт олноороо явж (хар хиданууд) тархсан түүх байдаг билээ.

Аму Дарьяа мөрний адгаар тархан суурьшсан хар халбагануудын дотор Амур мөрний хөвөөгөөр сууж асан Хар Хиданууд цөөнгүй байсан биз. Каракалпакууд (Хар халбагануудын) хоёр <<арьстан>> (арал) гэж өөрсдийгөө хуваадаг байжээ. (арьс гэдэг үг нь арыс, нарыс (арал) гэж бараг монголоороо байдаг) Онторт арыс нь 1905 онд 73 мянган хүн, конграт арыс нь 42000 хүн байжээ.

Овог, отгоороо тусгай тамга, бас уриатай байсан ажээ. Тэр тухайд Бухарын хаан той (найр) зохион байгуулахуйд хүрэлцэн очсон болгон нь нэр овгоо хэлж хаан тусгай тамга тэр дор нь олгож түүгээр нь зочны морийг бусдаас ялгалхын тулд шууд тамгалаж байжээ. Тэр үед жишээ нь Байбулат шейхад <<Кайшы>> (Хайч) тамга, Сунахкад сарвуу (галууны) тамга, Хавчигуудад зураас тамга олгож байжээ, хонхиратууд (конкират) <<босага>> (босго) тамга (П үсэг шиг) авсан байх жишээтэй юм.

Бас хиданууд шомыш (шонаган) тамга, <<уултад>> уриа авчээ (ууланд амьдарч байж)

Хиадууд нь <<арухан>> (ариухан) уриатай. Тэр нь Хиадуудын элэнцэхийн нэр), Муйтэн омгийнхон <<ак шолпан>> (цагаан цолмон) уриатай (захирагч эмэгтэйнхээ нэрээр), мянгадууд  (мангыт) сэлэм тамгатай, <<шаули шаухай>> (шар уул шувуухай) уриатай байжээ.

Хар халбагуудын дотор бас баят, баяндэр, куйын (хуй салхи) карга (хэрээ), карлы марал (хармарал) гэхчилэн омогууд байсан бөгөөд <<майлы – балта>> (тостой балт сүх) гэдэг ч юм уу <<ток саба>> (том сав айрагны хөхүүр гэхчилэн уриатайч омог байжээ. Бүл (булё) үр (үрү), телеген (тэрэг), тамга, жанунгыр (зүүн гар) гэхчилэн хуузчны үг цөөнгүй үлджээ. Энэ бүхнийг нь үзэхэд Кара Калпакуудыг харышсан гэмээргүйсэн.

 

http://show.mn/oyundari/2014/04/07/tudev-niit-bugd-suulih/

Link to comment
Share on other sites

Монгольский профессор пишет,что каракалпаки это смесь каракытай,кипчак и кунгиратов .И ещё он пишет,что кунгираты жили  на территории Узбекистана  до прихода Чингисхана.

http://show.mn/oyundari/2014/04/07/tudev-niit-bugd-suulih/

 

Ясное дело, что кунгираты родственные монгольским конратам племя, но не монголы в прямом смысле, и важность конратов возросла именно с приходом Чингисхана. Мне кажется, что связь между монгольскими и среднеазиатскими конратами прервалась в Кангюйский период (недаром Гуня-Ургенч назывался Хангирдом - язык нынешних каракалпаков и древних их предков сильно различается). В арабский период язык народов, проживавших на территории Каракалпакстана никто не понимал - не хорезмийский, не тюркский, не иранский - такое чувство что здесь изолировался целый ряд племен из разнородной массы, со временем выработал свой язык общения. Тем не менее кипчакский пласт сильно воздействовал на дальнейшее развитие языка. Каракалпаки единственный народ получивший свое название по форме носимой одежды - это тоже дает повод поразмышлять, антропологически нынче тоже не однотипны.  

 

Такую историю (как у монгольского профессора) пишет и турецкий историк Зия Куртер. Но всестороннее исследование ранней истории дает более широкий круг племен и народов, участвовавших в этногенезе каракалпаков. Конечно, выдвигаются много версий о том, что каракалпаки не коренная нация на нынешней территории, но руины Древнего Хорезма (находки в них) указывают на прямое присутствие наших предков именно на своей нынешней территории. 

 

А есть ли русский текст на работу профессора?

Link to comment
Share on other sites

Кто монголы по вашему?   :D

 

 

Монголы - это люди, которые родились от монгола и монголки.  :D

 

На кыпчакском наречии я все понимаю, на монгольском - ничего не понимаю. Конраты, кем бы себя не идентифицировали все говорят на кипчакском. Почему так?

Link to comment
Share on other sites

Если кунгираты не монголы ,то кипчаки это исконные монголы. 

 

 

Дело в том, что конраты (кунгираты) нынче разделились на несколько наций и упорно отстаивают свою принадлежность строго определенной наций, несмотря на то, что все входят в круг родственных тюркских народов. Почему Вы считаете, что конраты монгольские и конраты тюркские не отстаивали свою принадлежность строго определенной группе народов - тюркам или монголам, скажем - в начале 13 века? В конце-концов именно конраты первыми отделились от Золотой Орды, тем самым ускорили крах Монгольской империи. 

Link to comment
Share on other sites

 

Кто монголы по вашему?   :D

 

 

Монголы - это люди, которые родились от монгола и монголки.  :D

 

На кыпчакском наречии я все понимаю, на монгольском - ничего не понимаю. Конраты, кем бы себя не идентифицировали все говорят на кипчакском. Почему так?

 

 

В источнике XIV века сказано: «В древности это государство было страной кипчаков, но когда им завладели татары (монголы), то кипчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (татар), и все они стали точно кипчаки, как будто они одного с ними рода, от того, что монголы поселились на земле кипчаков, вступали в брак с ними и оставались жить на земле их» (Шихабутдин ал-Омари, XIV век).

Link to comment
Share on other sites

Если кунгираты не монголы ,то

 

Какие еще монголы? Ведь среди современных монголоязычных народов нет рода или племени кунгират, а если имеете в виду средневековых кунгиратов, то они тюрки:

 

"Ханом, говорит Рашид, который правил ими во время выхода из Ургене Кюн, был Буртечино, из племени Курула, расы Кайанов (Erdmann, Temudschin, pp.523-4; Abulghazi, pp.32-3). Курула были хорошо известной ветвью знаменитой Тюркской расы Кункуратов" [Г.Ховорт - Sir HENRY H. HOWORTH, K. C. I. E., F. R. S., etc.]

 

Профи знает что говорит, он перелопатил кучу источников, а значит доверять ему можно и нужно - все, борджигины, кияты, нируны, дарлекины и кунгираты это тюрки. 

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

 

Если кунгираты не монголы ,то

 

Какие еще монголы? Ведь среди современных монголоязычных народов нет рода или племени кунгират, а если имеете в виду средневековых кунгиратов, то они тюрки:

 

"Ханом, говорит Рашид, который правил ими во время выхода из Ургене Кюн, был Буртечино, из племени Курула, расы Кайанов (Erdmann, Temudschin, pp.523-4; Abulghazi, pp.32-3). Курула были хорошо известной ветвью знаменитой Тюркской расы Кункуратов" [Г.Ховорт - Sir HENRY H. HOWORTH, K. C. I. E., F. R. S., etc.]

 

Профи знает что говорит, он перелопатил кучу источников, а значит доверять ему можно и нужно - все, борджигины, кияты, нируны, дарлекины и кунгираты это тюрки. 

 

 

 

 

1. Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасныг баримтлан Явуухулан овогтой Э Ч, Хонгирад овогтой М У нарын гэрлэлтийг цуцалсугай.

 

http://old.shuukh.mn/irgenanhan/22854/view

 

:P

 

Халха-монгольские племена

 

 

 

1)Uusin|兀慎(迭儿列勤) 与 Jalair|扎剌亦儿

2)Besud|别速特(尼伦) 与 Eljigen|额勒支斤(迭儿列勤)

3)Kergud(吉尔吉斯的蒙古形式)与Horlas|火鲁剌思(郭尔罗斯,迭儿列勤)

4)Horogo, Buriy-e, Cohogur. 

5)Keregyed|克列亦特 与 Hadagin|合塔斤(尼伦) 

6)Tangud|唐古特(党项人) 与 Sartaul(萨尔塔兀勒,穆斯林商人后裔)

7)Urianghai|兀良哈内喀尔喀(哈拉哈)五部主要分布于内蒙古东部地区。

1)巴林

2)扎鲁特

3)弘吉拉特

4)乌齐叶特

5)巴约特

 

 

Средневековые кункураты осла назвали "илжиг". "Илжиг" это казахо-кипчакское слово!!! :P

 

 

 

Мисар-Улук взял за себя хитайку. Жизненные обстоятельства этой женщины были таковы: она, севши на осла, выехала из |S 66| Хитая с твердым намерением выйти замуж. Имя ее было Даукай 852-Ябудак 853. [166] По-хитайски «даукай» – значит «роза», а «ябудак» – человек, севший на осла. Мисар-Улук имел от нее сына, которого он назвал Элджигин по той причине, что осла называют «элджигэн», а та женщина прибыла на осле. Все племена элджигин суть из рода того сына.
Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

 

В источнике XIV века сказано: «В древности это государство было страной кипчаков, но когда им завладели татары (монголы), то кипчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (татар), и все они стали точно кипчаки, как будто они одного с ними рода, от того, что монголы поселились на земле кипчаков, вступали в брак с ними и оставались жить на земле их» (Шихабутдин ал-Омари, XIV век).

 

 

Вы приводите цитату противоположную Вашему же мнению. Вед ясно сказано что татары (монголы) поселились на земле кипчаков и все они стали точно кипчаки, как будто они одного с ними рода. То есть, они разные - кипчаки не монголы, хотя татары (монголы) и завоевали землю кипчаков, но сами растворились в среде покоренных. Чингисхан сильная личность, но он превратил свою империю в тюркскую, так как приумножал свои силы через тюркских племен, а более одаренные тюркские лидеры достигли больше авторитета, чем сами монгольские полководцы, так как это приветствовалось. А где тюрки приходят к власти там все - сват, брат, родственник в десятом колене и т.д., то есть, начинается дележ, грызня, приходит крах империи. Да простят меня тюрки за такую оценку, но что правда, то правда.    

  • Не согласен! 1
Link to comment
Share on other sites

Ув. Пейсмакер, если Вы считаете, что кипчаки, кунгираты и прочие были монголами, то почему они в последующем переросли в тюрков? В 13 веке быть монголом и контролировать половину Евразии звучало гордо, ведь - потрясатели мира. Тогда почему же быстро отреклись, язык понятное дело со временем меняется, но это не повод отказаться от своего гордого имени Монгол. На шотландском языке говорят около 60 тысяч населения Земли, но тем не менее Шотландцами себя идентифициируют около 40 миллионов населения.

Я не ярый сторонник тюркизации всего, могу объективно оценить ситуацию, поэтому придерживаюсь лично своего мнения, считаюсь со источниками тоже. Например, мне нравится слова калмыцкого хана Аюки: "Калмыки, каракалпаки, казахи, башкиры - все мы одного роду племени, заключили меж собой соглашение..."  и в нужный момент отказал русскому царю оказать военную помощь. Три из четырех этих народов в начале 18 века были тюрками. Как Вы считаете, каково было соотношение тюркских и монгольских войск в Армии Чингисхана? И вообще, было ли такое, или вся Армия состояла исключительно из монголов? Ответ должен быть без ссылки на какие-либо источники, на ССМ тем более, они все запутывают. А вообще, как Вы думаете, ССМ это мифическое сказание?

  • Одобряю 2
Link to comment
Share on other sites

Вид просторной казахской юрты изнутри, убранство и оформление:

 

1565.JPG

 

 

27 ноября 2014 года на 9-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Париже, древняя войлочная юрта кыргызов и казахов (АКБ: как идентичные) включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

 

В этот же день в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО был включен и казахский кюй исполняемый на домбре (АКБ: по-казахски "күй" - душевное состояние, настрой души - казах рождался с музыкой на тое и умирал с музыкой, жоктау).  

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

Пост Peacemaker'а скрыт за троллинг, убедительно прошу соблюдать правила форума (АКБ).

Link to comment
Share on other sites

Юрта татаров (монголов) 11-13 веков согласно персидской миниатюре из "Джами-ат-таварих" Рашид-ад-дина:

 

GhazanConversionToIslam.JPG

 

Интересны детали двери и линейность купольных жердей, отличающиеся от юрты монгольского типа.

Как и у юрты тюркского типа налицо 2 двери - деревянная 2-створчатая и войлочная накидная, а также изогнутые в нижней части купольные жерди.

  • Одобряю 1
Link to comment
Share on other sites

Юрта татаров (монголов) 11-13 веков согласно персидской миниатюре из "Джами-ат-таварих" Рашид-ад-дина:

 

GhazanConversionToIslam.JPG

 

Интересны детали двери и линейность купольных жердей, отличающиеся от юрты монгольского типа.

Как и у юрты тюркского типа налицо 2 двери - деревянная 2-створчатая и войлочная накидная, а также изогнутые в нижней части купольные жерди.

 

Шанырак тоже тюркский?

Link to comment
Share on other sites

 

 

    Енисейские кыргызы
Описание страны

В китайских хрониках сохранилось достаточно подробное описание страны кыргызов, составленное посольством, шедшим из Ордоса через Уйгурский каганат в земли кыргызов. В 841 году по указу императора династии Тан (династия) У-цзуна чиновники ритуального приказа опросили кыргызских послов и составили следующее описание их страны.

Почвы болотистые, зимы снежные. Женщин больше, чем мужчин. Мужчины носят серьги в ушах, по характеру — отважные и сильные. Повсеместны татуировки: у воинов на руках, у замужних женщин на лице. Браки не очень крепкие. Знают месяцы, сезоны и 12-летние циклы годов. Сеют просопшеницуовсюгячмень. Муку делают ручными жерновами. Сеют в апреле, жнут в октябре. Делают пиво. Овощи и фрукты не выращивают. Разводят крупных и сильных лошадей. Много коров, овец, меньше верблюдов. Лошадьми и овцами платят калым, богачи дают 100—1000 голов. Стада богачей в несколько тысяч голов коров. Из еды предпочитают мясо и молоко, для правителя делают пиво и пироги.

Охотятся на тарпанов, козулей, дзеренов, баранов, оленей, чернохвостых коз. Ловят рыбу, судя по описанию —осётры. Охотятся на птиц: гуси, утки, ястребы, сороки, орлы. В их стране растут деревья: берёзы (больше всего), сосны, ива, ель, вяз. Добывают золотожелезоолово для чего вырывались шахты, которые местные жители позже именовали чудские копи. Во время дождя (?) выплавляли железо называемое цзяша (迦沙) из которого делали крайне острое оружие, поставляемое тюркам.

Носят белые валяные шляпы, пояса с точилом. Бедные одеваются в овчины и шляп не носят. Женщины одеваются в шерстяные платья или привозной шёлк. Зимой живут в избах, покрытых корой. На войне используют луки, знают знамёна, у всадников есть деревянные щитки для рук и ног, наплечники от сабельных ударов и стрел. Воинов собирают из всех родов.

 

Летом в шалашах жили что ли?

 

Поэтому советую не писать чепуху 

 
Link to comment
Share on other sites

Это казахская юрта?

 

 

photo_142495.jpg

 

http://tengrinews.kz/picture_art/yunesko-vklyuchila-kazahskiy-kyuy-yurtu-spisok-kulturnogo-naslediya-265950/

 

 

 

 

 

27 ноября 2014 года на 9-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Париже, древняя войлочная юрта кыргызов и казахов (АКБ: как идентичные) включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

 

 

 
Link to comment
Share on other sites

  • Admin

 

 

 

    Енисейские кыргызы
Описание страны

В китайских хрониках сохранилось достаточно подробное описание страны кыргызов, составленное посольством, шедшим из Ордоса через Уйгурский каганат в земли кыргызов. В 841 году по указу императора династии Тан (династия) У-цзуна чиновники ритуального приказа опросили кыргызских послов и составили следующее описание их страны.

Почвы болотистые, зимы снежные. Женщин больше, чем мужчин. Мужчины носят серьги в ушах, по характеру — отважные и сильные. Повсеместны татуировки: у воинов на руках, у замужних женщин на лице. Браки не очень крепкие. Знают месяцы, сезоны и 12-летние циклы годов. Сеют просопшеницуовсюгячмень. Муку делают ручными жерновами. Сеют в апреле, жнут в октябре. Делают пиво. Овощи и фрукты не выращивают. Разводят крупных и сильных лошадей. Много коров, овец, меньше верблюдов. Лошадьми и овцами платят калым, богачи дают 100—1000 голов. Стада богачей в несколько тысяч голов коров. Из еды предпочитают мясо и молоко, для правителя делают пиво и пироги.

Охотятся на тарпанов, козулей, дзеренов, баранов, оленей, чернохвостых коз. Ловят рыбу, судя по описанию —осётры. Охотятся на птиц: гуси, утки, ястребы, сороки, орлы. В их стране растут деревья: берёзы (больше всего), сосны, ива, ель, вяз. Добывают золотожелезоолово для чего вырывались шахты, которые местные жители позже именовали чудские копи. Во время дождя (?) выплавляли железо называемое цзяша (迦沙) из которого делали крайне острое оружие, поставляемое тюркам.

Носят белые валяные шляпы, пояса с точилом. Бедные одеваются в овчины и шляп не носят. Женщины одеваются в шерстяные платья или привозной шёлк. Зимой живут в избах, покрытых корой. На войне используют луки, знают знамёна, у всадников есть деревянные щитки для рук и ног, наплечники от сабельных ударов и стрел. Воинов собирают из всех родов.

 

Летом в шалашах жили что ли?

 

Поэтому советую не писать чепуху 

 

 

 

Летом жили в юртах. Кстати деревянные юрты и сейчас встречаются в Хакассии. 

Link to comment
Share on other sites

КАЗАХСКАЯ ЮРТА

117259716_0009015Snaruzhijurtapokhozhana

Казахи называют юрту «кийз уй» —
 

«войлочный дом».

Казахская юрта относится к тюркскому (кыпчакскому) типу разборных решетчато-войлочных построек, «которая с точки зрения конструктивной не превзойдена ни одним из кочевых народов и является самым совершенным из переносных жилищ»

117259727_10053409.jpg

117259755_medium_Yurtyi_kazahov5.jpg

Юрта хорошо сохраняет тепло, защищает от ветра, а летом от жары. Чиевая прокладка препятствует проникновению сырости, если покровные кошмы промокали от дождя. Летом в жару нижние войлоки поднимают для прохлады, а прокладка из чия предохраняет от проникновения пыли и сора. На зиму юрты утепляли: накрывали двойными кошмами, обкладывали снегом, обставляли снопами камыша, окапывали землей. Аулы ставили в местах с естественными укрытиями от ветров и буранов. В морозные дни в юрте постоянно горел костер, но, несмотря на это, ее обитатели не снимали одежды, а в морозы одевали и меховые шубы.

117259862_1149.jpg

Link to comment
Share on other sites

117260197_nachalo_HHveka.jpg

117260148_gallery_7617_4_109970.jpg

 

С юртой была связана вся жизнь казаха, поэтому она занимала особое место в быту казахов. Шанырак был семейной реликвией, передавался из поколения в поколение, кара шанырак юрты отца почитался сыновьями как святыня. В серьезных случаях казах клялся, глядя при этом на шанырак.

117260207_ustanovka_urti_fin_mail.jpg

117260254_tcyurtinside2.jpg

 Киіз уй состоит из красиво изогнутых складывающихся решетчатых стен – кереге, сводчатых жердей – уыков, верхнего обруча – шанырака. Все это обвязывается веревками и ковровыми дорожками, покрывается по бокам четырьмя туырлыками, поверх их – двумя узуками и тундуком , составляющими стены и кровлю жилища, надежно защищающими от непогоды.

117259785_792b3853621c.jpg

117259819_2103002.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Create New...