Jump to content
Guest Rust

Кыргызы

Recommended Posts

Что же Вы так :) Я рад видеть в рядах кыргызов не только аргынов :) За подсказку спасибо, давно не смотрел списки племен. Кстати, представители Адигине живут в основном на юге, как они оказались на Иссык-куле?

Интересно то, что кыргызы уведенные Аблаем вошли в состав именно казахских аргынов, могли ли быть уведены кыргызские аргыны?

Ал, Қырғызстандағы қазақ диаспорасының тобын 1916 жылғы көтерілістер мен Қазан революциясы кезеңінде Қытайға ауып, ел тыныштала бастағанда туған жерге қайта қоныс аударуда қалып қойғандар құрайды. 1916 ж. оқиға зардабынан қашқан адам саны шамамен 100 мыңға жетеді 32, 136-п.. Мұнан кейін Кеңес өкіметінен яғни 1917–1918 жж. партизандардың қызыл отрядтары террорынан, т.б. себептермен тағы да халықтардың Қытайға қашуы кең етек алды. Бірақ 1917 ж., 1921–22 жж. жер реформасын жүргізуіне байланысты оларды елге қайтару шаралары да жүрді. Бірақ қазақтардың бір тобы елге қайта оралу барысында қазіргі Бішкектің төңірегінде, Ыстықкөлде қалып қояды. Этникалық-территорияны межелеу нәтижесінде қазақ пен қырғыз арасында да даулар болды. Ол Сусамыр, Қарқара, т.б.жайлауларына байланысты болды. Жайлауларға қатысты мәселеде, аталған жерлердің Қазақстан аумағынан жырақта болуына байланысты Қырғызстанға қалдырылады. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы этникалық-территорияны межелеу барысында Атбашы бөлімшесінде тұратын 42 отбасы арғын-қазақтар өтініш береді. Онда былай делінеді: «Біздер 40 жыл бұрын Ақмола және Қарқара уездерінен Пішпек уезінің Атбашы бөлімшесіне малшы, жалшы болып келіп, орныққанбыз. Біз осы бөлімшеден ешжаққа көшіп-қонбай иеленудеміз. Сондықтан бізді осы жерге қалдырып, бұл жерді Қырғызстан автономиялы облысына қосуды өтінеміз» 33, 102-102а-пп. Нәтижеде 200-ге тарта қазақтар Қырғызстан республикасындағы қазақ санын көбейтті. Бүгінде Бішкек қаласының төңірегіндегі «Манас», «Алтыбарақ», «Приозерное», «Раздольное» т.б. елді мекендеріндегі қазақтардың рулық құрамын осы арғындар құрайды.

Из докторской диссертации Калшабаевой Б.К. Ну,а где находится Ат-Башинская волость мне Вам ув.Руст подсказывать думаю не надо.

Выделенное постарауюсь перевести на русский язык. Не хочется попадать в нехорошее слово транслит. "Из прошения казахов аргынов. Мы 40 лет тому назад прибыли из Сары-Арки и Каркаралы. Пасли скот тут и осели. И переезжать отсель не имеем намерений. А посему просим оставить нас в составе Киргизской(Каракиргизской) автономной области".

Edited by 77759
Link to comment
Share on other sites

  • Admin

Ал, Қырғызстандағы қазақ диаспорасының тобын 1916 жылғы көтерілістер мен Қазан революциясы кезеңінде Қытайға ауып, ел тыныштала бастағанда туған жерге қайта қоныс аударуда қалып қойғандар құрайды. 1916 ж. оқиға зардабынан қашқан адам саны шамамен 100 мыңға жетеді 32, 136-п.. Мұнан кейін Кеңес өкіметінен яғни 1917–1918 жж. партизандардың қызыл отрядтары террорынан, т.б. себептермен тағы да халықтардың Қытайға қашуы кең етек алды. Бірақ 1917 ж., 1921–22 жж. жер реформасын жүргізуіне байланысты оларды елге қайтару шаралары да жүрді. Бірақ қазақтардың бір тобы елге қайта оралу барысында қазіргі Бішкектің төңірегінде, Ыстықкөлде қалып қояды. Этникалық-территорияны межелеу нәтижесінде қазақ пен қырғыз арасында да даулар болды. Ол Сусамыр, Қарқара, т.б.жайлауларына байланысты болды. Жайлауларға қатысты мәселеде, аталған жерлердің Қазақстан аумағынан жырақта болуына байланысты Қырғызстанға қалдырылады. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы этникалық-территорияны межелеу барысында Атбашы бөлімшесінде тұратын 42 отбасы арғын-қазақтар өтініш береді. Онда былай делінеді: «Біздер 40 жыл бұрын Ақмола және Қарқара уездерінен Пішпек уезінің Атбашы бөлімшесіне малшы, жалшы болып келіп, орныққанбыз. Біз осы бөлімшеден ешжаққа көшіп-қонбай иеленудеміз. Сондықтан бізді осы жерге қалдырып, бұл жерді Қырғызстан автономиялы облысына қосуды өтінеміз» 33, 102-102а-пп. Нәтижеде 200-ге тарта қазақтар Қырғызстан республикасындағы қазақ санын көбейтті. Бүгінде Бішкек қаласының төңірегіндегі «Манас», «Алтыбарақ», «Приозерное», «Раздольное» т.б. елді мекендеріндегі қазақтардың рулық құрамын осы арғындар құрайды.

Из докторской диссертации Калшабаевой Б.К. Ну,а где находится Ат-Башинская волость мне Вам ув.Руст подсказывать думаю не надо.

Выделенное постарауюсь перевести на русский язык. Не хочется попадать в нехорошее слово транслит. "Из прошения казахов аргынов. Мы 40 лет тому назад прибыли из Сары-Арки и Каркаралы. Пасли скот тут и осели. И переезжать отсель не имеем намерений. А посему просим оставить нас в составе Киргизской(Каракиргизской) автономной области".

Получается, что кыргызские аргыны являются переселившимися на Иссык-Куль и в Нарын казахскими аргынами?

Link to comment
Share on other sites

Читая разные статьи,совершенно случайно наткнулась на какую то страничку, кажется инет страница газеты 'Белый пороход'. Точные координаты не знаю,так как не пойму как там оказаль. Там есть статья ' Слияние кыргызов с кыпчаками дало казахов' и т.д.за 11 число этого месяца. Было бы интересно ваши мнения по этому поводу.

Link to comment
Share on other sites

Такой примитивный взгляд родил и примитивную концепцию. Всего два активных субъекта породили третий. В этногенезе казахов участвовало много разных племен и родов и сводить это к кипчакам и киргизам вверх примитивизма.

Link to comment
Share on other sites

Про этногенез кыргызов много написано, хотя еще не выяснили.

А вот есть историография советская по этногенезу казахов?

Лучше Муканова и Вострова не встречал. У меня была, отдал

в библиотеку, она там потерялась.

Link to comment
Share on other sites

Отдали книгу М.Муканова и В.Вострова? Так она была в электронной версии на сайте Национальной Библиотки РК. Правда сечас сайт закрыт., но можно в поиске забить "расселение казахских родов..." и она откроется, т.е. книга.

Link to comment
Share on other sites

Прочитал тут все 78 страниц ваших обсуждений. Такую фигню несёте. Вы понимаете что вы чем больше обсуждаете происхождение киргизской нации тем больше отдаляетесь от правды. Мой вам совет лучше закройте эту тему :D :D :angry::angry: предположения основы всех ошибок незная истины нестоит предпологать

Link to comment
Share on other sites

ЕВРОПА.

К 1000 году сложились народы – удмурты (из племен перьми) и албанцы (из иллирийцев).

К 1050 году в Испании сложились новые народы – каталонцы, галисийцы, кастильцы (из испано-римлян). С северного Причерноморья исчезли печенеги (разбиты русичами), их место заняли торки.

К 1100 году сложились новые народы – англичане (из англо-саксов и бриттов), португальцы (из испано-римлян). Степи в долинах Днепра, Дона, Волги заняли половцы (западная группа кипчаков).

К 1150 году исчезли меря и мурома (ассимилированы северными русичами).

К 1200 году сложились новые народы – уэльсцы (из бриттов), бретонцы (из бриттов), норвежцы (из викингов), шведы (из викингов), ирландцы (из скоттов). К этому времени с карты Европы исчезли. К этому времени с карты Европы исчезли лужичане и бодричи (ассимилированы немцами).

К 1250 году исчезли буртасы (вошли в состав ордынцев).

К 1300 году сложились новые народы – швейцарцы (из немцев), австрийцы (из немцев). К этому времени с карты Европы исчезли пруссы (ассимилированы немцами).

К 1400 году из единый древнерусский народ (русичи) разделился на русских, украинцев и белорусов. Голландцы и фламандцы стали отдельными народами (из немцев).

К 1450 году исчезли волжские булгары, на их месте возник новый народ – чуваши. Большая часть булгар стала частью нового народа – казанских татар (вместе с частью ордынцев).

К 1500 году в Испании возник народ – испанцы (из кастильцев).

К 1600 году возникли новые народы – коми (из чуди), коми-пермяки (из перьми). Русские поселения к этому времени появились в бассейне Оби и их расселение дальше на восток продолжалось. После этого времени этническая карта Европы практически не менялась.

АЗИЯ:

К 1000 году бирманцы расселились в северной части Бирмы, племена пью оттеснены на юг Бирмы. С карты Азии исчезли хазары, они вошли в состав других тюркских народов (печенегов, кипчаков, буртасов).

К 1050 году сложились новые народы – торки (из хазаров) и канглы (из кипкаков). Тайцы расселились на территории Таиланда, практически прекратив свое продвижение на юг. Сельджуки уже достигли юга Туркмении.

К 1100 году большенство монов были поглощены (ассимилированы) племенами тайцев. Бирманцы заселили юг Бирмы, племена пью ассимилированы бирманцами и исчезли с этнической карты Бирмы. Сельджуки расселились в Азербайджане и в Малой Азии.

К 1150 году сложились новые народы – азербайджанцы (из огузов и албанцев кавказских), афганцы (пуштуны) (из бактрийцев), каракитаи (из киданей).

К 1200 году сложились новые народы – буряты (из мэркитов), монголы (из разных монгольских племен), ойраты (из найманов и кэреитов), манчжуры (из чжурчженей и мохе), туркмены (из огузов), таджики (из бактрийцев).

К 1250 году сложились народы – ордынцы (из монголов, кипчаков, половцев, канглы, огузов, буртасов), кашкайцы (из сельджуков). Исчезли кидане (влились в состав монголов).

К 1300 году сложились народы – шаны (из ицзу), эвенки-эвены (из прото-тунгусов), южные тунгусы (из прото-тунгусов), кабардинцы (из ясов и ордынцев), карачаевцы (из ордынцев), балкарцы (из ордынцев). Якуты в это время начинают расселяться в бассейне Лены. Прото-чукчи под давлением прото-тунгусов и якутов уходят на восток, к Чукотскому полуострову.

К 1350 году сложились народы – узбеки (из карлуков, кипчаков, каракитаев), турки (из сельджуков и византийцев М.Азии). Начинается переселение енисейских киргизов с верховий Енисея на территорию Киргизии.

К 1450 году сложились народы – ногаи (из ордынцев и кипчаков), татары (из ордынцев и булгар), чуваши (из булгар), астраханские татары (из ордынцев), крымские татары (из ордынцев), башкиры (из ордынцев), сибирские татары (из ордынцев и кипчаков), казахи (из кипчаков и узбеков). Карлуки исчезли с этнической карты Средней Азии и вошли в состав узбекского народа.

К 1500 году сложились народы – эвенки (из эвенков-эвенов), эвены (из эвенков-эвенов), вайнахи (из кавказцев). Вьетнамцы достигли устья Меконга. Енисейские киргизы в основном завершили свое переселение в Киргизию. Хакасы переселяются южнее на места обитания енисейских киргизов.

К 1550 году сложились народы – киргизы (из казахов и енисейских киргизов), нивхи (из южных прото-чукчей), коряки (из прото-чукчей), чукчи (из прото-чукчей), юкагиры (из прото-чукчей), ительмены (из прото-чукчей).

К 1600 году сложились народы – ханты (из угров), манси (из угров), дахуры (из монголов), дючеры (из южных тунгусов), нанайцы (из южных тунгусов), калмыки (выделились из ойратов), каракалпаки (из казахов).

АФРИКА:

К 1000 году арабы расселяются в северной части Судана.

К 1150 году сложились народы - волоф (из фульбе), йоруба (из игбо).

К 1300 году сложились народы - амхара (из аксумцнв), гураге (из аксумцев), тигре (из аксумцев), тиграи (из аксумцев).

К 1400 году арабы расселяются на побережье Мавритании.

К 1500 году сложились народы - хауса (из туарегов, тив, канури), тубу (из канури), мору-мади (из багирми), кунама (из багирми), кома (из багирми), берта (из багирми). Племена фульбе начинают расселяться на запад.

К 1550 году сложились народы - афар (из кушитов), оромо (из кушитов), сомалийцы (из кушитов), омето (из кушитов и нубийцев). Фульбе появляются на территории согременного Нигера.

К 1600 году сложились народы - сонинке, бамбара, малинке (все из менде), сусу (из волоф), сенуфо (из моси), макбету (из мору-мади). Фульбе достигают территрии озера Чад. Арабы достигают юга Судана.

http://blogs.privet.ru/community/asyru127/76184634

Найдите здесь дату своего рождения.

Link to comment
Share on other sites

Лучший ответ в комментарие Sainbulat'а:

30.03.2010 21:21

Блаженной памяти мой предок Чингиз-хан

На ухарском коне, как вихрь перед громами,

В блестящем панцире влетал во вражий стан

И мощно рассекал татарскою рукой

Все, что противилось могущему герою

(поэт Денис Давыдов, князь, генерал, герой Отечественной войны 1812 г.)

Многое, сокрытое прокитайскими и прозападными историками, свидетельствует о том, что татары Чынгыз-хана – прямые предки большинства современных татар, многих представителей тюркских народов, а также многих и многих русских - принадлежат истории России и стран СНГ, а никак не халха-монголам и китайцам. Смысл в сочинении китайцами "ложной истории монголов" (Л.Н. Гумилев) был именно в том, чтобы создание Державы Монгол объяснить "собиранием земель Великого Китая" предками халха-монголов - "веточкой великого ханьского (то есть, китайского) народа" - эта "теория" и поныне "в ходу" у китайских историков-идеологов.

Был великий смысл в сокрытии истинной роли татар Чынгыз хана и их соратников-ордынцев в истории и для Романовых-западников, установивших «Романо-германское Иго» над народами России-Евразии в XVII веке (Н.С. Трубецкой).

см: там же

http://blogs.privet.ru/community/asyru127/76184634

Link to comment
Share on other sites

татары Чынгыз-хана – прямые предки большинства современных татар,

Нужно различать татаров крымских от казанских.Это на мой взгляд два разные народа.

Link to comment
Share on other sites

а почему на одинаковом языке разговаривают?

И вам вопрос.Почему монгольские сарты,кыргызы,кипчаки,канглы,басигид-байжигит-башигид\лесное племя.АКБ\ говорят на одном языке с нирунами?

Link to comment
Share on other sites

И вам вопрос.Почему монгольские сарты,кыргызы,кипчаки,канглы,басигид-байжигит-башигид\лесное племя.АКБ\ говорят на одном языке с нирунами?

Я открою Вам тайну - они есть монголы и монголизировали нирунов в 13 веке. :lol:

Link to comment
Share on other sites

.."предположения основы всех ошибок незная истины нестоит предпологать

Куда бы сюда точку или запятую поставить.

А то как в той присказке "Казнить нельзя помиловать"

предположения, основы всех ошибок, незная, истины нестоит предпологать

предположения основы, всех ошибок незная, истины нестоит предпологать

предположения основы, всех ошибок, не зная истины, нестоит предполагать :D

Link to comment
Share on other sites

Древнейшие упоминания названия «киргиз»

Сергей Яхонтов

http://akipress.org/kghistory/news:5201/

Может и черкес от кыргыз?

И кият и джалаирские уяты имеют отношение к кыргызым? Очень вероятно, особенно учитывая то, что после тогуз-огузов власть в Степи перешла к кыргызам.

Возможно и огузские кайы - есть кияты.

Очень интересная статья.

Link to comment
Share on other sites

Может и черкес от кыргыз?

Вполне вероятно.

Вот что об этом написано в вышеупомянутой статье:

Древнейшими тюркоязычными источниками, в которых упоминается этноним киргиз, являются памятники рунической письменности. Слово киргиз неоднократно встречается в орхонских надписях начала VIII в. Оно имеет в них форму qїrqїz (пишется qirqz). К несколько более раннему времени относится греческая запись того же слова — Chérkis .

Link to comment
Share on other sites

77759 10 February 2011 - 01:25 PM

Куда бы сюда точку или запятую поставить.

А то как в той присказке "Казнить нельзя помиловать"

предположения, основы всех ошибок, незная, истины нестоит предпологать

предположения основы, всех ошибок незная, истины нестоит предпологать

предположения основы, всех ошибок, не зная истины, нестоит предполагать

И чё ты этим хотел сказать?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


×
×
  • Create New...