1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
 
Статьи
 СПИСОК КИРГИЗСКИХ ПЛЕМЕН

(Джамгерчинов Б.Д. Очерк политической истории Киргизии XIX века. - Фрунзе).

 

Отделение "Отуз-уул". "Правое крыло"

Племена Роды
1. АДИГИНЕ
Джору Тасма
Тенгизбай
Ача-джору
Ай-джору
Карагунас
Эльчибек
Кёдёгёчун
Баргы Кара-баргы
Сары-баргы
Ак-баргы
Таз-баргы
Тооке
Савай
Конгурат
Ажыбек-уулу
Качыбек-уулу
Чарыкчи-уулу
Сарттар
Ардай-муунак
Кёкчё уулу
Ольджоке
Бёрю Баши
Ходжоке
Алыке
Атаке
Буйла бёрю
Саагынык уулу
Майтаран уулу
Джукту
Бок кара
Кара-багыш Баштык
Досмат
Назаркул
Кара-багыш
Мырзаке
Джанай
Джаныбек
Бостон багыш
Атамкул уулу
Казы уулу
Бёрю уулу
Базар уулу
Арык уулу
Пайгут Дюрмен
Дюмэ
Сарай
Алчын
Аргын
Ават Татар
Тама
2. МОНГУШ
Жагалмай Тёлёйкён
Джоош
Джылкелди
Тёёке
Джапалак
Кодогочун
Кош-тамга Улуу катын
Мангыт
Эрке-кашка
Соколок
Сарылар
Кёк джатык
Сарай
Монгол Баймонгол
Буджаваш
Самансур
Бакы
Атаке
Боор

Отделение "Отуз-уул". "Левое крыло"

Племена Роды
1.КУШЧУ Коткар
2.МУНДУЗ Мундуз
Кара чолок
Каракул
Мамат
Кырк тамга
Котур каман
Каман
Кылыч тамга
3.БАСЫЗ Джееренчи
Кашка
Айдар алы
Бёлёкпай
Караке

Отделение "Ичкилик". "Правое крыло"

Племена Роды
1.КЕСЕК Кара саадак
Кыдыршаа
Бостон
Байкесек
Кесек
Каракесек
Канглы
Кызыл аяк
Бор баш
Авай кесек
Джоо кесек
Актачи
Чучук
Алашан
2.ТЕИТ Кара теит
Сары теит
Чал теит
Бай теит
Бай теит
Арык теит
Чон теит
Уйгур теит
Джаман теит
Чапан теит
Айтемир теит
Токум теит
Чегитир теит
Чон кыргыз

Отделение "Ичкилик". "Левое крыло"

Племена Роды
1.НАЙМАН Босторгой
Базар-балдар
Чандаке
Утай
Кул найман
Кожо найман
Бёё найман
Мырза найман
Киик найман
Джоонбут найман
Куран найман
Кашаркуль найман
Джёёрде найман
2.КЫРГЫЗ-КЫПЧАК Джаманан
Омонок
Таз
Шэрдэн
Кармыш
Тор айгыр
Ахтачи
Кожом шукур
Джарты баш
Алтыке
Сакоо кыпчак
Кызыл айяк
3.ЧОН БАГЫШ Калмак
4.ДЁЁЛЕС Ай тамга
Кош тамга
Карагайлуу
Нуркут
Каратегинчи
Агачке
Меркит
5.САРТ-КЫПЧАК

 

1 сентября 2008      Опубликовал: admin      Просмотров: 36874      

Другие статьи из этой рубрики

В.Я. Бутанаев. Хакасские сеоки XIX века

В.Я. Бутанаев. Этническая история хакасов XVII-XIX вв. - М.: Изд-во АН СССР, 1990 - С.258

Генеалогическая таблица кыргызского племени Кыпчак, записанная Винниковым Я.Р.

Винников Я.Р. Родоплеменной состав и расселение киргизов на территории Южной Киргизии.//ТКАЭЭ, 1956 - Т.1

Список кыргызских племен

Происхождение кыргызов, согласно генеалогическому древу родов - "Санжыре", берет свое начало от легендарного Долон-бия. У него было три сына, именами которых и были названы три основных отдела кыргызского народа - Ак уул (правое крыло), Куу уул (Левое крыло) и Кызыл уул (отдел Ичкилик или Булгачи).
 
 

2023 © "Евразийский исторический сервер"
 Абдуманапов Рустам
Пользовательское Соглашение

письменность | языкознание | хронология | генеалогия | угол зрения
главная | о проекте | словарь

Вопрос копирования материалов
Партнер: Кыргызский эпос "Манас"